kastratki

IC Saruman Silviassib*PL rudzielec zwany Małyszem, mieszka u przyjaciół, ojciec miotów Z oraz Y

GIC Bashka Siberian Dream*PL niebieska góra futra, matka miotów Z, W, T, P,J oraz G, została ze mną

CH Delilah Polish Prestige*PL matka miotów X, U oraz S mieszka z przyjaciółką

IC Fraszka od Ivanki*PL matka miotów N, L oraz A mieszka ze swoim synem Lapsusem, vel Kolesiem

Trashka Stashkot*PL, matka miotów O, K oraz B, mieszka w Wesołej

Olushka Stashkot*PL matka miotu H, została z mamuską Trashką

Hasheesh Stashkot*PL matka miotów E oraz C mieszka z Makagigim, vel Pluszką za ścianą u mojej sąsiadki

Fusion Stashkot*PL śliczny klasyk, ojciec miotów C oraz B